Pensioenadvies voor de

directeur-grootaandeelhouder

Eigen beheer pensioenberekeningen
Fiscale/ juridische pensioenvraagstukken
Opstellen juridische documenten
Extern verzekeren eigen beheer pensioen
Herverzekeren nabestaandenpensioen
Arbeidsongeschiktheid verzekeren
Pensioen- & inkomensplanning DGA
Second opinion pensioen DGA
Pensioenadvies bij echtscheiding

Financiële Planning

ondernemers, DGA's en particulier

Opstellen financieel plan
Inkomensplanning
Expiratie lijfrente- en pensioenkapitalen
Opbouw oudedagsvoorziening ondernemer
Advies bij eigen woning & hypotheek
Financieel advies bij echtscheiding
Verzekeren risico bij overlijden
Afwikkelen nalatenschap
Advies bij ontslagvergoeding

Pensioenadvies voor

werkgever & werknemers

Opzetten collectieve pensioenregeling
Verlenging collectief pensioencontract
(Juridisch) pensioenadvies
Pensioencommunicatie werknemers
Pensioenadministratie en -beheer
Controleren pensioenuitvoerder
Advies bij waardeoverdrachten
Actuariele pensioenberekeningen
Second opinion